محصولات

تن ماهی در روغن
وارلی

TU-FSH-LNG-OIL-180

ماهی هوور دارای به دلیل کم خار (تیغ ) بودن در جهان مشتریان فراونی دارد. ماهی تن از غذاهای محبوب دریایی است. می توان از ماهی تن به صورت استیک ،کوکو ماهی ، قلیه ماهی و ... استفاده کرد.
نقشه

تماس با وارلی

تهران، سعادت آباد، علامه جنوبی

38 غربی، شماره 4

تلفن:88690012